Uslužno sečenje materijala vodenim mlazom
Waterjet mašinom moguće je seći sve poznate materijale

WATERJET USLUŽNO SEČENJE

steel45

Naša savremena 5 -osna (3D) mašina omogućava kompezaciju neupravnih reznih ivica koja se javlja pri običnom 2D rezanju usled slabljenja kinetičke energije vodenog mlaza tako da se mogu seći i deblji materijali bez pojave konusa.

ptv

Takođe je moguće iseći i razne konusne konture jer sistem omogućuje rezanje pod uglom od +/- 45o

3868

Osim pločastih materija moguće je seći i razne sferne oblike.

p1010398

Waterjet mašinom se upravlja pomoću najsavremenijeg CAD/CAM sistema, tako da skoro ne postoji ograničenje u oblicima koji mogu na njoj da se iseku.

KVALITET SEČENJA

Postoje pet osnovnih kvaliteta reza koji su prikazani na slici. Moguće je kontinalno menjati kvalitet reza između ovih pet osnovnih kvaliteta. Kvalitet Q1 je najfiniji a Q5 je najgrublji.

quality

POGLEDAJTE KAKO RADIMO

PREDNOSTI SEČENJA VODENIM MLAZOM

Visoka preciznost sečenja

Rez je hladan i ne dolazi do termičkih promena u materijalu

Mogućnost rezanja i tvrdih i mekih materijala

Pruža veliku brzinu rezanja

Rezanje složenih i komplikovanih oblika

Visok stepen iskorišćenja sirovina

Nema štetnih gasova i prašine kod rezanja

Rezna površina je glatka i čista

Kontaktirajte nas na


+381 63 207 281

+381 69 500 47 20

+381 11 31 70 120